Noteer alvast onderstaande data:

Maandag 5 december ‘Sinterklaasavond’ is er geen trainen in Maastricht voor de Jeugd en Masters

Vrijdag 2 december PIETENTraining voor ALLE jeugd van Maastricht en Gulpen in het Geusseltbad van 18.30 – 20.00 uur met een lekkere traktatie.

Geef bij jouw trainer even door of je wel of niet aanwezig bent op deze Pietentraining, dit om voldoende trainers/vrijwilligers te regelen om deze training tot een succes te kunnen laten verlopen.
Wij (de trainers) hopen jullie allemaal vrijdag 2 december te mogen verwelkomen in het zwembad.

Vrijdag 23 december KERSTTraining voor ALLE leden van Maastricht en Gulpen in het Geusseltbad van 18.30 – 20.00 uur.

Vrijdag 6 Januari 2023 NIEUWSJAARSDUIK (18.30 – 20.00 uur) en aansluitend een BORREL voor alle leden van Maastricht en Gulpen in het Geusseltbad. 

Verdere informatie aangaande de kersttraining en nieuwjaarsduik krijgen jullie t.z.t..


Please note below dates:

Monday 5 December ‘Sinterklaas evening’ there will be no training in Maastricht for the youth and Masters

Friday 2nd December PIETEN Training for ALL youth of Maastricht and Gulpen in the Geusseltbad from 6.30 – 8 PM including a tasty treat.

Do let your trainer know whether or not you will attend this Pietentraining, in order to allow us to organise sufficient trainers/volunteers to successfully run this training.
We (your trainers) hope to welcome you all in the pool on Friday 2nd December.

Friday 23rd December CHRISTMAS Training for ALL members of Maastricht and Gulpen in the Geusseltbad from 6.30 – 8 PM.

Friday 6th January 2023 NEW YEAR DIVE (6.30 – 8 PM) followed by a DRINK for all members of Maastricht and Gulpen in the Geusseltbad. 

You will receive further information regarding the Christmas training and the New Years Dive in due course.