In de zwemcommissie gesproken om een kamp te gaan organiseren voor alle leden, zowel jeugd als masters. 

Ben je trainer, jeugdlid (vanaf 16 jaar), masters lid of een ouder die het leuk vindt om een kamp te organiseren voor onze leden, meld je dan aan voor de kampcommissie via . Uiterlijk 31 december 2022, zodat we vanaf januari 2023 met deze commissie kunnen starten.


We spoke in the swimming committee to organize a camp for all members, both youth and masters.

Are you a trainer, youth member (from 16 years old), masters member or a parent who likes to organize a camp for our members, please sign up for the camp committee via . Please do so before 31 December 2022, so that we can start with this committee from January 2023.