In de afgelopen periode hebben 3 wedstrijden plaatsgevonden:

  • 20 november Zwemcompetitie  |  Deel 2  |  Nederweert

Hey allemaal! Ik ben Finn, nu een aantal jaar actief als jeugd zwemmer bij MZ&PC. Ik zwem vanaf jongs af aan al wedstrijden. Limburgse kampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen noem het maar op. Je kunt dus wel zeggen dat ik over het algemeen weet wat voor een gevoel een wedstrijd je geeft. Toch is elke wedstrijd anders en weer een hele ervaring. Door middel van dit kleine stukje ga ik jullie meenemen in mijn ervaring van afgelopen competitie in Nederweert.

20 November, vanaf het moment dat ik wakker werd krijg ik een verheugd gevoel. Na de eerste competitie gemist te hebben, had ik zoveel zin om weer eens een wedstrijd te mogen zwemmen. Snel ontbijtje maken, eten maken om mee te nemen en mijn tas inpakken. Ik was klaar om te gaan. Samen met mijn zusje Liv konden we meeliften met Tim en Pola. Daar begint de pret al! Samen gezellig een uur in de auto naar Nederweert. Toen we aankwamen moesten we nog heel eventjes wachten voordat we het zwembad in mochten. Langzaam zag je de jeugd leden van Mzpc binnendruppelen. Wat waren we met veel! Nadat we het zwembad in mochten, eventjes snel wat warmdraaien voor het inzwemmen. Voor een wedstrijd mag je altijd 30 minuutjes inzwemmen. Hierdoor kun je alvast een beetje gewend raken aan het zwembad en word je warm voor de race. 

“Op uw plaatsen…Fluut!” De wedstrijd was begonnen. Iedereen zwemt de afstanden die van tevoren bekend zijn gemaakt. Je zwemt dan in een eigen serie. Wat ging het goed! Een heel aantal jeugdleden hadden nog nooit een wedstrijd gezwommen, maar ze gingen zo snel! Voor ik het wist was ik aan de buurt. Als je gezwommen hebt, ga je naar je coach die dan je race even met je bespreekt. Waar kun je de volgende keer op letten? Waar gaan we in de training extra op oefenen? Dit probeer ik altijd goed te onthouden, hiervan word je namelijk sneller en beter. Leren van je fouten is cruciaal. Tussen de programma’s door moet je even wachten voordat je weer mag zwemmen. In deze tijd kun je kijken naar hoe andere zwemmen. Omdat we met zo’n leuke groep zijn kun je ook nog genoeg vertellen met iedereen van de club. Tijdens de wedstrijd praat je met iedereen. Alle leden van Mzpc zijn zo open en hebben zin in een gesprek. De tijd gaat daardoor zo snel voorbij! Voordat je het wist waren we bij het einde van de wedstrijd aangekomen. Met afsluitend nummer de estafettes. Elke club heeft zijn eigen estafette teams die dan tegen elkaar zwemmen voor de punten. Ik moest in de 4x 50 vrije slag. Dit “koningsnummer” is een spektakel om mee te maken. Alle zwemmers zijn je aan het aanmoedigen en aan het schreeuwen. Vanaf het moment dat de estafette begint tot het einde, het is een groot feest. Je hoort het zelfs onder water! 

Na de wedstrijd ging ik eventjes douchen, aankleden en weer terug naar huis. Een van de fijnste momenten. Na een dag vol inspanning en hard zwemmen, rustig in de auto zitten en napraten over de wedstrijd. Het zijn altijd zo’n leuke dagen die voorbijvliegen!

Een van de leukste aspecten van wedstrijden zwemmen is het team gevoel wat je krijgt. Iedereen wilt punten halen voor de club en we moedigen dan ook iedereen aan. De sfeer is er altijd goed. Omdat ik langer wedstrijden zwem, herken je ook mensen van andere clubs. Oud-trainers, oude teammaatjes, tegenstanders waar je al jaren tegen zwemt. Dit is zo leuk! Iedereen die je kent maakt een praatje met je. Je vertelt wat en dan zie je elkaar weer op de volgende wedstrijd. “Ga je weer een nieuw pr zwemmen deze keer of wordt het weer niks zoals de vorige wedstrijd” Samen lachen om dit soort grapjes maakt de sport zo mooi. Iedereen zwemt voor het plezier en wilt er een super tijd van maken. Als je nog twijfelt of je misschien een wedstrijd wilt meedoen ja of nee, zou ik je aanraden om het echt te doen. Het zijn zo leuke ervaringen die de sport zo mooi maken. En daarbij: waarom train je zo hard als je toch niet die punten wilt pakken voor het team ☺

Heel erg veel zwemplezier, hopelijk zie ik iedereen op de volgende wedstrijd 29 januari!

Finn


Hey everybody! I’m Finn, active as a youth swimmer at MZ&PC for several years now. I have been swimming competitions from an early age. Limburg championships, Dutch championships, you name it. So you could say I know the feeling of competition. Every match is different and quite an experience. With this little piece I’m going to take you through my experience of my last competition in Nederweert.

November 20, from the moment I woke up I get a happy feeling. After missing the first competition, I was so excited to be able to swim a competition again. Making a quick breakfast, making food to go and packing my bag. I was ready to leave. Together with my sister Liv, we could hitch a ride with Tim and Pola. That’s where the fun starts! Together for an hour in the car to Nederweert. When we arrived we had to wait a little while before we could enter the pool. Slowly you saw the youth members of MZ&PC trickling in. How many we were! After we were allowed into the pool, we quickly warmed up before swimming. You can always swim for 30 minutes before a competition. This allows you to get used to the pool and gets you warmed up for the race.

“Op uw plaatsen…Fluut” The competition has begun. Everyone swam the events/distances that have been registered for in advance. You then swim in your own series. How well it went! A lot of youth members had never swam a competition, but they went so fast! Before I knew it, my race was close. After your race, you go to your coach who then briefly discusses your race with you. Things you pay attention to next time? Points to focus on in the training. I always try to remember this, because this will make you faster and better. Learning from your mistakes is crucial. Between the programs you have to wait a while before you can swim again. During this time you can watch others swim. Because we are with such a nice group, you also have a chance to chat with everyone from the club. You talk to everyone during the competition. All members of MZ&PC are so open and willing to have a conversation. That’s why time passes so quickly! Before we knew it, we had reached the end of the competition. They always end with the relays. Each club has its own relay teams that then swim against each other for points. I swam in the 4×50 freestyle. This “Koningsnummer” is a spectacle to experience. All the swimmers are cheering you on and shouting. From the moment the relay starts, to the end, it’s one big party. You can even hear it underwater!

After the game I took a shower, got dressed and went back home. One of the finest moments. After a day full of effort and hard swimming, sitting quietly in the car and talking about the race. It is always such a fun day that flies by!

One of the nicest aspects of swimming competitions is the team feeling you get. Everyone wants to get points for the club and everyone supports everyone. The atmosphere is always good. Because I swim competitions for a long time, you also recognize people from other clubs. Former trainers, old teammates, opponents you have been swimming against for years. This is so much fun! Everyone you know talks to you. You chat and then you see each other again at the next game. “Are you going to swim a new PR this time or will it be nothing like the previous competition?” Laughing together at these kinds of jokes makes the sport so beautiful. Everyone swims for fun and wants to have a great time. If you are still in doubt about whether or not you might want to enter a competition, I would advise you to actually do it. It’s such a fun experience that makes the sport so beautiful. And besides: why do you train so hard if you don’t want to get those points for the team.

Lots of swimming fun, hopefully I’ll see everyone at the next swim meet on January 29th!

Finn


  • 27 november Minioren Circuit  |  Deel 3  |  Sittard

We zijn met 12 minioren/junioren zwemmers naar deze wedstrijd gegaan. Wat hebben de zwemmers tijdens de trainingen goed geoefend. Er zijn fantastische tijden gezwommen en geen fouten meer gemaakt bij de start, keerpunten en overname estafettes.
Doordat deze wedstrijd niet zolang duurt, hadden ze deze keer langere afstanden voor ‘niet minioren’ zwemmers toegevoegd. Hier heeft Louane de 400m bc gezwommen in een hele mooie race en tijd.
De coaches en trainers zijn supertrots op jullie zwemprestaties. Ga zo door!

12 minioren/junioren swimmers competed. These swimmers have shown improvements in training and this was rewarded during the meet. Fantastic times were swam with many PB’s. The training efforts were also evident with no more mistakes during the starts, turns or relay take-overs. Due to the short duration of the meet, some longer distance swims were added for the “non-minioren” swimmers. This allowed Louane to compete in the 400m freestyle, executing a very nice race and recording a great time. The coaches and trainers are very proud of all the teams swimming achievements. Keep up the great efforts!