Noteer alvast onderstaande data:

Maandag 27 maart Clinic reddend zwemmen voor Trainers en Masters leden in samenwerking met Reddingsbrigade. Aanmelden kan nog tot en met 5 maart.

Woensdag 5 april (18.00 – 21.00 uur) gaan we …x100m en voor onze jongste zwemmers …x50m zwemmen. Vind je dit een leuke uitdaging om te kijken hoeveel x100m (of x50m) je binnen een bepaalde tijd kan zwemmen, houd deze datum dan alvast vrij. Meer informatie over deze activiteit volgt nog!

Woensdag 12 april clinic ‘schoolslag’ voor de groepen B, C, D en R van 18:00 – 19:00 uur en van 19:00 – 20:00 uur voor de groepen A en Masters.

Vrijdag 14 april zal onze ALV plaatsvinden in het ontmoetingscentrum “Aen de wan” in Heer, Einsteinstraat 32, 6227 BZ Maastricht.

Dinsdag 2 mei is er GEEN training i.v.m. werkzaamheden aan het wedstrijdbad.

Woensdag 24 mei clinic ‘vlinderslag’ voor de groepen B, C, D en R van 18:00 – 19:00 uur en voor de groepen A en Masters van 19:00 – 20:00 uur.

Zondag 9 juli laatste activiteit vanaf 12.30 uur, informatie volgt nog.


Please note below dates:

Monday March 27 ‘Rescue swimming’ clinic for trainers and Masters members. Sign up before or on March 5.

Wednesday April 5 (6 pm – 9 pm) we are going to swim …x100m and the youngest swimmers …x50m. If you find this a nice challenge to see how many x100m (or x50m) you can swim within a certain time, keep this date free. More information about this activity will follow!

Wednesday April 12 ‘breaststroke’ clinic for groups B, C, D and R from 6 – 7 pm and from 7 – 8 pm for groups A and Masters.

Friday April 14 Our ALV (general members’ meeting) will take place in community center “Aen de wan” in Heer, Einsteinstraat 32, 6227 BZ Maastricht.

Tuesday May 2 Cancelled training due to maintenance work in the competition pool.

Wednesday May 24 ‘butterfly’ clinic for groups B, C, D and R from 6 – 7 pm and from 7 – 8 pm for groups A and Masters.

Sunday July 9 from 12.30 last activity of the season. More details will be announced when available.