Jeugd Maastricht

In Maastricht is er voor de jeugd GÉÉN trainen op de volgende dagen:

 • Zondag 19 november van 12:30 tot 13:30 uur i.v.m. wedstrijden;
 • Kerstvakantie van maandag 24 tot en met zondag 31 december 2023;
 • Kerstvakantie (vervolg): van maandag 1 tot en met zondag 7 januari 2024 is er géén training;
  • Uitzondering voor jeugdzwemmers die Provinciale kampioenschappen in januari moeten zwemmen is er een aangepast trainingsschema. Zij gaan deze week trainen op:
   • dinsdag 18.30 – 19.30 uur;
   • woensdag 19.00 – 20.00 uur;
   • donderdag 18.30 – 20.00 uur.
 • Zondag 14 en zondag 21 januari i.v.m. Provinciale Winterkampioenschappen in Geusseltbad;
 • Vrijdag 9 februari tot en met zondag 18 februari 2024;
 • Zondag 31 maart en maandag 1 april geen training i.v.m. Pasen;
 • Zaterdag 27 april géén trainen i.v.m. Koningsdag;
 • Maandag 29 april tot en met zondag mei 5 mei géén training.
  • Uitzondering voor jeugdzwemmers die Provinciale kampioenschappen zwemmen. Er is een aangepast trainingsschema voor hen. Zij gaan deze week trainen op:
   • dinsdag 18:30 – 19:30 uur;
   • woensdag 19:00 – 20:00 uur;
   • donderdag 18:30 – 20:00 uur;
 • Donderdag 9 mei geen trainen i.v.m. Hemelvaartsdag;
 • Zondag 19 en maandag 20 mei geen training i.v.m. Pinksteren.

Masters Maastricht

In Maastricht is er GÉÉN trainen voor Masters op de volgende dagen:

 • Zondag 19 november van 12:30 tot 13:30 uur is er geen training i.v.m. wedstrijden
 • Kerstvakantie van maandag 24 tot en met zondag 31 december 2023;
  • Behalve woensdag 27 december van 19.00 – 20.00 uur. Dan is er wel trainen voor Masters!
 • Zondag 14 januari en zondag 21 januari i.v.m. Provinciale Winterkampioenschappen in Geusseltbad;
 • Zondag 11, maandag 12 en dinsdag 13 februari i.v.m. Carnaval;
 • Zondag 31 maart en maandag 1 april geen training i.v.m. Pasen;
 • Zaterdag 27 april géén trainen i.v.m. Koningsdag;
 • Donderdag 9 mei geen trainen i.v.m. Hemelvaartsdag;
 • Zondag 19 en maandag 20 mei geen training i.v.m. Pinksteren.

Locatie Gulpen

In Gulpen is er voor de jeugd GÉÉN trainen op de volgende dagen:

 • Herfstvakantie in week 42 en 43 (van 16 tot en met 29 oktober).
 • Kerstvakantie van maandag 24 tot en met zondag 31 december 2023
 • Maandag 1 januari tot/met zondag 7 januari 2024 is er géén training met uitzondering van jeugdzwemmers die Provinciale kampioenschappen in januari moeten zwemmen. Zie opmerking hierboven bij locatie Maastricht.
 • Vrijdag 9 februari tot en met zondag 18 februari 2024
 • Maandag 1 april geen training i.v.m. Pasen
 • Maandag 29 april tot en met zondag mei 5 mei géén training. Uitzondering voor jeugdzwemmers die Provinciale kampioenschappen zwemmen. Er is een aangepast trainingsschema voor hen. Zij gaan deze week trainen op:
  • dinsdag 18:30 – 19:30 uur,
  • woensdag 19:00 – 20:00 uur.
  • donderdag 18:30 – 20:00 uur.
 • Zondag 19 en maandag 20 mei geen training i.v.m. Pinksteren

Training during holidays

Youth Maastricht

In Maastricht there is for the youth NO training:

 • Sunday 19 November training of 0:30 pm – 1:30 pm has been cancelled due to competition;
 • Christmas holidays from Monday 24 to Sunday 31 December 2023;
  • Exception for youth swimmers who have to swim Provincial Championships in January, there is a modified training schedule. They will train this week on:
   • Tuesday 6:30 pm- 7:30 pm;
   • Wednesday 7pm – 8 pm;
   • Thursday 6:30 pm – 8 pm.
 • Sunday 14 and Sunday 21 January due to Provincial Winter Championships in Geusseltbad;
 • Friday 9 February to Sunday 18 February 2024;
 • Sunday 31 March and Monday 1 April no training due to Easter;
 • Saturday 27 April no training because of King’s Day;
 • Monday 29 April to Sunday 5 May no training.
  • Exception for youth swimmers swimming provincial championships. There is a modified training schedule for them. They will train this week on:
   • Tuesday 6:30 pm – 7:30 pm;
   • Wednesday 7 pm – 8 pm;
   • Thursday 6:30 pm – 8 pm;
 • Thursday 9 May no training due to Ascension Day;
 • Sunday 19 and Monday 20 May no training due to Pentecost.

Masters Maastricht

In Maastricht no training for Masters on:

 • Sunday 19 November training of 0:30 pm – 1:30 pm has been cancelled due to competition;
 • Christmas holidays from Monday 24 to Sunday 31 December 2023;
  • Except Wednesday 27 December from 7 pm – 8pm. Then there will be training for Masters!
 • Sunday 14 and Sunday 21 January due to Provincial Winter Championships held at the Geusseltbad;
 • Sunday 11, Monday 12 and Tuesday 13 February (Carnival);
 • Sunday 31 March and Monday 1 April (Easter);
 • Saturday 27 April no training because of King’s Day;
 • Thursday 9 May (Ascension Day);
 • Sunday 19 and Monday 20 May (Pentecost).