Zomerstop en zomerzwemmen

Op maandag 17 juli begint de zomerstop voor de jeugdleden Maastricht en het zomerzwemmen voor Masters Gulpen en Maastricht in Geusseltbad. Zie: Zomerzwemmen 17 juli t/m 28 augustus.

Voor jeugd en Masters Gulpen begint de zomerstop op maandag 26 juni. De leden van Gulpen kunnen in week 26 tot met week 28 wel nog in Maastricht komen trainen.

Seizoen 2023-2024

Het nieuwe seizoen begint weer op maandag 28 augustus, zowel voor de jeugd als voor de Masters.
Op dit moment zijn we nog aan het wachten op bevestiging van Maastricht Sport aangaande het badwater, zodat we de groepen kunnen gaan indelen. Hierover krijgen jullie in de laatste week van dit seizoen nog de benodigde informatie.

Tevens zijn we ook nog aan het wachten op de bevestiging van Mosaqua, Gulpen aangaande het badwater. Zodra we meer weten, laten we jullie dit weten.

Informatieavond voor de ouders van jeugdleden

We hebben in het begin van het nieuwe seizoen twee datums gepland voor een informatieavond voor de ouders van de jeugdleden van Maastricht.

  • Woensdag 6 september 18:15 uur – 19:15 uur (Nederlands)
  • Woensdag 13 september 18:15 uur – 19:15 uur (Engels)

Noteer een van deze datums alvast in je agenda. We zien jullie graag op deze informatieavond.

Voor de ouders van de jeugdleden van Gulpen wordt ook nog een informatieavond gepland. Zodra de datum bekend is, zullen we jullie dit laten weten.


Summer break and ‘zomerzwemmen’

On Monday, July 17 the summer break for youth members Maastricht and ‘Zomerzwemmen‘ for Masters Gulpen and Maastricht at Geusseltbad pool begins. Please, check: Zomerzwemmen 17 July t/m 28 August .

Season 2023-2024

The new season starts again on Monday, August 28 for both youth and Masters.
At the moment we are still waiting for confirmation from Maastricht Sport regarding training hours so that we can divide the groups. You’ll receive the necessary information in the last week of this season.

Information evening for parents of youth members

At the start of the new season we have planned an information evening for parents of youth members Maastricht on the following dates:

  • Wednesday, September 6, from 6:15 – 7.15 pm (Dutch);
  • Wednesday, September 13, from 6:15 – 7.15 pm (English).

Please note one of these dates in your diary. We look forward to seeing you at one of those information evenings.