Liefhebbers van lange afstanden kunnen zondag 29 oktober in Stein meedoen aan Lange Afstand Circuit wedstrijd (LAC). Voor meer informatie zie onder aan de pagina. Wil je meedoen, schrijf je dan tijdig in via onder vermelding van je naam, de wedstrijddatum en afstanden die je wilt zwemmen.  

In november staan de volgende drie wedstrijden op de agenda. Ook hier belangrijk om tijdig in te schrijven via onder vermelding van je naam, de wedstrijddatum en afstanden.

Zondag 5 november – Masterswedstrijd Etten-Leur (wedstrijd alleen voor Masters)

Inzwemmen: 15:15 uur
Start wedstrijd: 15:45 uur
Inschrijven: t/m 14 oktober 2023 (maximaal 4 persoonlijke starts)
Programma:

 1. 4x50m vrije slag D/H/Mix
 2. 100m schoolslag D/H
 3. 50m vrije slag D/H
 4. 100m vlinderslag D/H
 5. 25m rugslag D/H
 6. 200m vrije slag D/H
 7. 25m schoolslag D/H
 8. 50m vlinderslag D/H
 9. 100m wisselslag D/H
 10. 25m vrije slag D/H
 11. 4x25m wisselslag D/H/Mix
 12. 200m wisselslag D/H

Zondag 12 november – KNZB-competitie Roermond (wedstrijd voor jeugd en masters)

Inzwemmen: 13:30 uur
Start wedstrijd: 14:00 uur
Inschrijven: t/m 14 oktober 2023
Programma:
Dames: 200m wisselslag | 100m vlinderslag | 50m vrije slag | 4x100m vrije slag
Heren: 200m wisselslag | 100m vlinderslag | 50m vrije slag | 4x50m vrije slag

Zondag 26 november – Masterswedstrijd Eindhoven (wedstrijd alleen voor masters)
Inzwemmen: 13:25 uur
Start wedstrijd: 14:00 uur
Inschrijven: t/m 1 november 2023
Programma:

 1. 4x100m wisselslag D/H/Mix
 2. 100m vrije slag D/H
 3. 25m vlinderslag D/H
 4. 50m schoolslag D/H
 5. 200m rugslag D/H
 6. 25m vrije slag D/H
 7. 100m schoolslag D/H
 8. 25m rugslag D/H
 9. 50m vrije slag D/H/
 10. 100m vlinderslag D/H/
 11. 4x100m vrije slag D/H/Mix
 12. 400m wisselslag D/H

Zondag 29 oktober – LAC Stein (wedstrijd voor Jeugd en Masters)

Inzwemmen: 13:00 uur
Start wedstrijd: 13:30 uur
Inschrijven: t/m 10 oktober 2023

Programma:

 1. 200 m wisselslag
 2. 800 m vrije slag

Let op: inschrijven betekent niet automatisch dat je mag zwemmen. De organiserende vereniging bekijkt op basis van het aantal inschrijvingen of iedereen kan starten of dat een selectie noodzakelijk is.


LAC in October and matches in November

Fans of long distances can take part in Long Distance Circuit race in Stein on Sunday 29 October. For more information see the bottom of the page. The next three races are scheduled in November.

If you want to participate, please register in time at , stating your name, race date and distances you want to swim.

Sunday 5 November – Masters competition Etten-Leur

Swim-in: 03:15 pm
Start race: 3:45 pm
Registration: until 14 October 2023 (maximum 4 personal starts)
Programme:

 1. 4x50m freestyle W/M/Mix
 2. 100m breaststroke W/M
 3. 50m freestyle W/M
 4. 100m butterfly W/M
 5. 25m backstroke W/M
 6. 200m freestyle W/M
 7. 25m breaststroke W/M
 8. 50m butterfly W/M
 9. 100m medley W/M
 10. 25m freestyle W/M
 11. 4x25m medley W/M/Mix
 12. 200m medley W/M

Sunday 12 November – KNZB competition Roermond (competition for youth and Masters)

Swim-in: 1:30 pm
Start competition: 2:00 pm
Registration: until 14 October
Programme:
Women: 200m medley | 100m butterfly | 50m freestyle | 4x100m freestyle
Men: 200m medley | 100m butterfly | 50m freestyle | 4x50m freestyle

Sunday 26 November – Masters competition Eindhoven
Swim-in: 1:25 pm
Start race: 2:00 pm
Registration: until 1 November
Programme:

 1. 4x100m medley W/M/Mix
 2. 100m freestyle W/M
 3. 25m butterfly W/M
 4. 50m breaststroke W/M
 5. 200m backstroke W/M
 6. 25m freestyle W/M
 7. 100m breaststroke W/M
 8. 25m backstroke W/M
 9. 50m freestyle W/M
 10. 100m butterfly W/M
 11. 4x100m freestyle W/M/Mix
 12. 400m medley W/M

Sunday 29 October – LAC Stein (competition for youth and Masters)

Swim-in: 1:00 pm
Start race: 1:30 pm
Registration: until 10 October 2023

Programme:

 1. 200 m medley
 2. 800 m freestyle

Please note: registering does not automatically mean you will be allowed to swim. Based on the number of entries, the organising association will decide whether everyone can start or whether a selection is necessary.