Draag jij MZ&PC een warm hart toe? Dan kun je de clubkas van MZ&PC spekken door gewoon je boodschappen te doen bij één van de 14 onderstaande Plus supermarkten!

Wat levert een Plus-spaarkaart op?

Bij iedere € 10,- aan boodschappen bij Plus ontvang je een stempel (of -sticker). Met 30 stempels (of stickers) heb je een volle spaarkaart. Deze kaart levert MZ&PC € 3,- op!

Wie kunnen er Plus-stempels of -stickers verzamelen voor MZ&PC?

Iedereen die boodschappen doet bij de Plus kan Plus-stempels verzamelen. Dus jij, je ouders, je kinderen of andere familieleden, vrienden of buren. Iedereen die MZ&PC een warm hart toedraagt! Om de Plus-stempels te verzamelen heb je een spaarkaart nodig want je moet de spaarkaart laten zien om je Plusstempels te krijgen.

Pluswinkels die meedoen zijn:

 • Plus Kaufmans | Valkenburgerstraat 25B | 6325 BK Berg en Terblijt
 • Plus Beckers | De Mandel 7.02 | 6227 CS Maastricht
 • Plus Caberg | Clavecymbelstraat 31-33 | 6217 CR Maastricht
 • Plus Savelkoul/ Belfort | Keurmeestersdreef 111 – A | 6216 EC Maastricht
 • Plus Tim & Joyce Janssen | Kerkplein 36 | 6367 ER Voerendaal
 • Plus Linssen | Groeet Genhei 24 | 6413 GN Heerlen
 • Plus Winnubst | Van Weerden Poelmanstraat 47 A | 6417 EJ Heerlen
 • Plus Tim & Joyce Janssen | Heerlerbaan 239 | 6418 CE Heerlen
 • Plus Danny Rosenboom | Gebrookerplein 22 | 6431 LX Hoensbroek
 • Plus Muijs | A Ge Water 3 | 6451 CB Schinveld
 • Plus Arts | Winkelcentrum Op De Kamp | Raadhuisplein 14 | 6371 LA Landgraaf
 • Plus Wetzels | Hovenstraat 128 | 6374 HG Landgraaf
 • Plus Franssen | Maria Gorettiplein 1 | 6462 XB Kerkrade
 • Plus Vijgen | Zuidhof 11 | 6164 BA Geleen

Als zich er zich meer Plus-winkels aanmelden voor deze actie, zullen ze aan de bovenstaande lijst worden toegevoegd.

Hoe kom je aan de Plusspaarkaart?

Je kunt Jenny Schouten (coördinator Sponsoring) een appje (06 – 20 34 63 07) of e-mail () sturen. Zij zal de kaarten voor de desbetreffende Pluswinkel meenemen naar de training. Je mag haar natuurlijk ook op de training aanspreken. Mocht je niet bij MZ&PC zwemmen, maar MZ&PC toch willen helpen? Dan kan dat natuurlijk ook! Vermeld dat dan in je app of mail.

Wat als je een volle Plus spaarkaart hebt?

Wanneer je een of meerdere volle Plus spaarkaarten hebt, kun je deze aan Jenny geven. Zij zal ervoor zorgen dat ze uitbetaald worden aan MZ&PC.

Hoe lang duurt deze Plusspaarkaartenactie?

De Plusspaarkaartenactie loopt voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen zolang alle betrokken partners (Plus-winkels) tevreden zijn over het verloop van de actie.


Plus savings card to boost MZ&PC’s funding

Do you want to contribute to MZ&PC without extra effort? Then you can boost MZ&PC’s funding by simply doing your shopping at one of the 14 Plus supermarkets below!

What does a Plus saving card yield?

For every €10 worth of shopping at Plus, you receive a stamp (or sticker). With 30 stamps (or stickers) you have a full savings card. This card earns MZ&PC €3!

Who can collect Plus stamps or stickers for MZ&PC?

Everyone who shops at the Plus can collect Plus stamps. So you, your parents, your children or other family members, friends or neighbours. Anyone who would like to contributeto MZ&PC can do so! To collect Plus stamps, you need a savings card because you have to show the savings card to get your Plus stamps.

Plus shops participating are:

 • Plus Kaufmans | Valkenburgerstraat 25B | 6325 BK Berg en Terblijt
 • Plus Beckers | De Mandel 7.02 | 6227 CS Maastricht
 • Plus Caberg | Clavecymbelstraat 31-33 | 6217 CR Maastricht
 • Plus Savelkoul/ Belfort | Keurmeestersdreef 111 – A | 6216 EC Maastricht
 • Plus Tim & Joyce Janssen | Kerkplein 36 | 6367 ER Voerendaal
 • Plus Linssen | Groeet Genhei 24 | 6413 GN Heerlen
 • Plus Winnubst | Van Weerden Poelmanstraat 47 A | 6417 EJ Heerlen
 • Plus Tim & Joyce Janssen | Heerlerbaan 239 | 6418 CE Heerlen
 • Plus Danny Rosenboom | Gebrookerplein 22 | 6431 LX Hoensbroek
 • Plus Muijs | A Ge Water 3 | 6451 CB Schinveld
 • Plus Arts | Winkelcentrum Op De Kamp | Raadhuisplein 14 | 6371 LA Landgraaf
 • Plus Wetzels | Hovenstraat 128 | 6374 HG Landgraaf
 • Plus Franssen | Maria Gorettiplein 1 | 6462 XB Kerkrade
 • Plus Vijgen | Zuidhof 11 | 6164 BA Geleen

If more Plus shops sign up for this promotion, they will be added to the list above.

How do you get the Plus savings card?

You can send Jenny Schouten (Sponsorship coordinator) an app (06 – 20 34 63 07) or e-mail to . She will bring the cards for the relevant Plus shop to training. You may ofcourse also speak to her at training. If you do not swim at MZ&PC, but still want to help MZ&PC? Then of course you can! Mention that in your app or e-mail.

What if you have a full Plus savings card?

If you have one or more full Plus savings cards, you can give them to Jenny. She will make sure they are paid out to MZ&PC.

How long does this Plus savings card campaign last?

The Plus savings cards action runs indefinitely, that is, as long as all partners involved (Plus shops) are satisfied with the course of the action.