Wat is Rabo ClubSupport?

Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpen wij hen graag met kennis, netwerk en geld om hun ambities te realiseren.

Stemmen voor MZ&PC met Rabo ClubSupport

Heb je een Rabobankrekening en ben je 12 jaar of ouder dan kun je tot en met 26 september je stem uitbrengen bij Rabo ClubSupport op MZ&PC. Hoe meer stemmen op MZ&PC worden uitgebracht, des te hoger de bijdrage die we ontvangen. De opbrengst komt ten goede aan de Swimmeet die ook dit jaar weer door MZ&PC georganiseerd zal worden. Je kunt je stem uitbrengen via de Rabo-app of door in te loggen via Rabobank Online bankieren. Om te kunnen stemmen is het wel nodig om eerst lid te worden van Rabobank coöperatie. In de app ga je daarvoor naar Store en dan klikken op Rabo ClubSupport.

Klik op deze link om naar de Rabo ClubSupport te gaan: Rabo ClubSupport stemmen voor je club.


What is Rabo ClubSupport?

Everyone deserves a club. It’s like a 2nd home. A place where you meet, strengthen each other and can be completely yourself. In short: clubs are indispensable. That is why we like to help them with knowledge, network and money to realise their ambitions.

Voting for Rabo ClubSupport 2023

If you have a Rabobank account and are 12 years or older, you can cast your vote for MZ&PC at Rabo Clubsupport until 26 September. The more votes cast for MZ&PC, the higher the contribution we will receive. The proceeds will benefit the Swimmeet, which will be organised by MZ&PC again this year. You can cast your vote via the Rabo app or by logging in via Rabobank Online banking. To be able to vote, you do need to first become a member of Rabobank cooperative. To do so, in the app go to Store and then click on Rabo ClubSupport.

Click this link to go to Rabo ClubSupport: Rabo ClubSupport vote for your club.