Beste leden,

MZ&PC organiseert jaarlijks een internationaal 3-daags zwemtoernooi; de international MZ&PC friendship swimmeet. Deze is van woensdag 28 december tot vrijdag 30 december en is een jubileumeditie, want het is de 35e keer!

Naast de traditie, dit toernooi is een begrip in de zwemwereld, kunnen we door de inzet van vrijwilligers ook inkomen verdienen voor de club, waardoor we de contributie lekker laag kunnen houden en leuke dingen kunnen organiseren. Daarom hebben we jou nodig!

  • op zaterdag 24 december na de ochtendtraining van de Masters, willen wij de banken in elkaar gaan zetten. Wil je komen helpen, kun je dit combineren met je laatste training voor de Kerst.
  • op dinsdag 27 december van 16:00 tot ongeveer 20:00 uur opbouw wedstrijd- en combibad o.a. zwembaden klaar maken (wedstrijdlijnen, keerpunt schotten), reclame ophangen enz.
    Het opbouwen zou je ook kunnen combineren met de training van 18.30 – 19.30 uur en rond half 6 wordt er voor een broodje gezorgd.
  • woensdag 28 tot en met vrijdag 30 december geldt onderstaand schema:
TakenOchtendsessie
7:00 – 11:00 
Middagsessie
10:45 – 15:00 
Avondsessie
16:00 – 22:00 
Gastvrouw/-heer2 pers.2 pers.2 pers.
Voorstarter2 pers.2 pers.2 pers.
Toezicht trap boven/onder4 pers.4 pers.4 pers.
Catering2 pers.2 pers.2 pers.
Jury ondersteuning1 pers.1 pers.1 pers.

De leden die zich gaan opgeven voor de middag- en avondsessie wordt gevraagd om na de wedstrijd even te helpen met het verzetten van de banken in de zwemzalen, zodat de poetsploeg de vloer kan poetsen.

  • Op vrijdag 30 december na de wedstrijd tussen 21:00 en 21:30 uur gaan we alles weer opruimen. Veel handen maken licht werk dus help ook mee op de vrijdagavond, en sluit aan bij de gratis gezellige clubborrel die hierna georganiseerd wordt.

Taakomschrijving:
Gastheer/-vrouw: Met een vriendelijke lach de bezoekers in de inkomsthal verwelkomen achter een standje waar ook programmaboekjes en merchandise verkocht worden; alleen in de ochtendsessie (max. tot 12u)  en ‘s avonds tot ongeveer 19.00 uur.

Voorstarter: Zorgen dat de zwemmers op tijd aan de start verschijnen door ze te verzamelen in het combibad in 2 rijen stoelen van 1 tot en met 8. Je kunt 2 series klaar laten zitten voor de wedstrijd. Het liefst hebben we iemand die zelfs drie dagen aanwezig kan zijn!

Toezicht houden: Toezien dat niet met schoenen in het zwemgedeelte wordt gelopen of met natte badkleding over de steile trap naar de tribune wordt gelopen, want dan kunnen de zwemmers uitglijden.

Catering: Af en toe rondgaan met eten en drinken voor de officials en vrijwilligers.

Jury ondersteuning: kopiëren van de zwemprogramma’s, uitdelen van de programma’s aan de verenigingen en ophangen van de uitslagen. Het liefst hebben we 1 of 2 personen die dit de hele Swimmeet regelen.

Je kunt via onderstaande link je opgeven als vrijwilliger. 

https://forms.gle/JkHQf4dXeKHvLZ9x8

Vragen? Twijfel niet en laat het weten aan Sandra Godding-Dackus of Armand Hermans zodat we meer uitleg kunnen geven en er samen een gezellige happening van maken!

Op naar een succesvolle 35e Swimmeet!

Met sportieve groet,

De werkgroep Swimmeet 2022

MZ&PC | Speedo International Friendship Swimmeet Maastricht


Dear members,

Every year MZ&PC organizes an international 3-day swimming tournament; the international MZ&PC friendship swim meet. It will take place from Wednesday December 28 to Friday December 30 and this a jubilee as it is taking place the 35th time!

As well as a tradition, this tournament is a household name in the swimming world. And through the efforts of our volunteers, we can also earn income for the club, to allow us to keep the annual membership fee low and organise fun things. That’s why we need you!

  • on Saturday 24 December after the morning training of the Masters, we want to assemble the benches. If you want to come and help, you can combine this with your last training before Christmas.
  • on Tuesday 27 December from 4 PM to approximately 8 PM construction of the competition pool and combi pool will take place, including putting in competition lines, turning point partitions, advertising, etc.

You could combine this with training from 6.30 PM – 7.30 PM. A sandwich will be provided to all helpers around 17.30 PM.

  • Wednesday 28 to Friday 30 December, the following schedule applies:
TaskMorningsession
7:00 – 11:00 
Afternoonsession
10:45 – 15:00 
Eveningsession
16:00 – 22:00 
Host(ess)2 pers.2 pers.2 pers.
Pre-starter2 pers.2 pers.2 pers.
Supervision stairs
upstairs/downstairs
4 pers.4 pers.4 pers.
Catering2 pers.2 pers.2 pers.
Jury support1 pers.1 pers.1 pers.

All members signing up for the afternoon and evening session are asked to help move the benches in the swimming halls after the swim meet, to allow cleaning to take place.

  • On Friday 30 December after the swim meet between 9 PM and 9.30 PM we will clean and tidy up. Many hands make light work, therefor please help on Friday evening, and join the free fun club drink that will be offered afterwards.

Task description:

Host/hostess: Welcoming visitors in the entrance hall with a friendly smile behind a stand where program booklets and merchandise are also sold; only in the morning session (max. until 12 noon) and in the evening until about 7 PM.

Pre-starter: Ensure that swimmers appear at the start on time by collecting them in the combi pool in 2 rows of seats from 1 to 8. You can have 2 series ready for the competition. We prefer to have someone who can be there for three days!

Supervision: Ensure that no shoes are worn in the swimming area or wet swimming suits are worn while walking on the stairs to the grandstand as people may slip.

Catering: Regularly providing food and drinks to the officials and volunteers.

Jury support: printing swimming programs, distributing these programs to the clubs and posting the results. We prefer to have 1 or 2 people who can look after this for the entire Swim meet.

You can register as a volunteer via the link below:

https://forms.gle/JkHQf4dXeKHvLZ9x8

Questions? Don’t hesitate and contact Sandra Godding-Dackus or Armand Hermans. They are happy to explain and make it a fun happening with everybody involved!

Let’s make it a successful 35th Swimmeet!

With sporty regards,

Work group Swimmeet 2022

MZ&PC | Speedo International Friendship Swimmeet Maastricht