Noteer alvast onderstaande data:

Zondag 9 juli laatste activiteit vanaf 12.30 uur, informatie volgt nog.


Please note below dates:

Sunday July 9 2023 from 12.30 pm last activity of the season. More details will be announced when available.