In Sittard hebben zondag 8 oktober 24 zwemmers deelgenomen aan de eerste Miniorenwedstrijd van dit seizoen. Voor twaalf jonge zwemmers was dit zelfs de allereerste zwemwedstrijd. De twee weken voorafgaande aan deze wedstrijd hebben we goed geoefend voor de wedstrijd en dit was ook te zien aan de mooie resultaten die de zwemmers hebben behaald.

Om 12 uur hebben we ons verzameld bij het zwembad, want om 12.30 uur begon het inzwemmen en om 13.00 uur de wedstrijd. Wat was het spannend voor veel zwemmers, niet alleen voor onze nieuwe zwemmers, maar ook voor onze ‘ervaren’ zwemmers, want sommigen moesten voor de eerste keer 100m vrije slag of schoolslag of rugslag en zelfs 200m vrijeslag zwemmen.
Wij, de coaches, hebben genoten van deze wedstrijd en de inzet van alle minioren en wij zijn supertrots op jullie hoe jullie gezwommen hebben.

Op naar de volgende Minioren wedstrijd in Maastricht op 19 november. Hopelijk met nog meer minioren…….en publiek om hun aan te moedigen.


Sunday 8 October 2023, we went to Sittard with 24 swimmers for the 1st Minioren competition of this season and even for twelve young swimmers the very first swimming competition.
The two weeks prior to this competition we practised well for the competition and this was reflected in the nice results the swimmers achieved.
At noon, we gathered at the pool, because at 1:30pm the swim-in and at 1:00pm the competition started. How exciting it was for many swimmers, not only for our new swimmers, but also for our ‘experienced’ swimmers, as some had to swim 100m freestyle, 100m breaststroke or backstroke and even 200m freestyle for the first time.
We, the coaches, enjoyed this competition and the effort of all the minioren and we are super proud of you how you swam.

On to the next Minioren competition in Maastricht on 19 November. Hopefully with even more minioren…….and audience to cheer them on.