Lees hier verschillende documenten:

Gedragscode MZ&PC

Statuten MZ&PC:

Privacy Verklaring www.mzpc.nl:

Notulen van de ALV worden hier niet gepubliceerd, ze zijn op te vragen bij het secretariaat.