Welke lidmaatschappen bieden wij?

• Onbeperkt: € 24,00 per maand
• 2 x per week Maastricht + 1 x buiten Maastricht voor > 18 jaar: € 19,00 per maand
• 2 x per week Maastricht + 1 x buiten Maastricht voor < 18 jaar: € 16,00 per maand
• 2 x per week Gulpen + 1 x buiten Gulpen voor > 18 jaar: € 19,00 per maand
• 2 x per week Gulpen + 1 x buiten Gulpen voor < 18 jaar: € 16,00 per maand
• 1 x per week Valkenburg + 2 x buiten Valkenburg: € 19,00 per maand
• 1 x per week Maastricht of Gulpen Trimzwemmen: € 16,00 per maand * * Trimzwemmen is slechts mogelijk voor een klein selectief groepje zwemmers van de “oudste generatie”. Het betreft derhalve geen Masters lidmaatschap voor 1x per week. Voor meer info, neem contact op met het secretariaat.

Additionele kosten:
De inschrijfkosten bedragen € 35,00 en worden eenmalig in rekening gebracht. Bij herinschrijving is dat € 15,00. De KNZB brengt jaarlijks per lid de bondscontributie aan MZ&PC in rekening. Prijspeil 2020 is € 16,65. Deze berekent MZ&PC door aan haar leden. Jaarlijks wordt deze bijdrage in januari geïncasseerd bij de leden. De kosten voor het toegangspasje van het Geusseltbad bedraagt € 5,00 MZ&PC werkt met maandelijkse automatische Incasso. De opzegtermijn is 1 maand (bij opzegging tegen het einde van de maand). We rekenen 1 maand vanaf de eerste van de volgende maand na je opzegging. (dus opzeggen op 15 maart betekent einde lidmaatschap per 1 mei). Opzeggen alleen geldig via ! Door het insturen van onderstaande formulier geef je, als lid van MZ&PC, toestemming aan MZ&PC om doorlopende incasso-opdrachten (contributie) te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. De contributie wordt maandelijks geïncasseerd en daarvoor biedt de vereniging met uitzondering van de 6 weken zomervakantie, 1 week kerstvakantie en enkele feestdagen het op deze website beschreven trainingsprogramma. Ter overbrugging wordt in de zomer het zomerzwemmen georganiseerd dat toegankelijk is voor alle (zwem)verenigingen in Maastricht e.o. Leden van MZ&PC kunnen hieraan gratis deelnemen, externen betalen een kleine vergoeding