Klassementspodium 2023 Anne Noom (2de), Jenny Schouten (1ste) en Carolien Beckers (3de)

Winnares Nederlands Dames senioren vrije slag OW Klassement

Gedurende het seizoen worden er losse wedstrijden gezwommen met afstanden van 1km tot en met 10km. Om het Nederlands Dames senioren vrije slag OW Klassement te zwemmen, moet je bij de senioren 30km zwemmen om een vol klassement te verkrijgen. Jenny Schouten heeft maar liefst 102km voor haar seniorenklassement gezwommen, dus een ruim aantal aan extra kilometers.

Op 3 september was het officieel dat ze de winnares was van het Nederlands Dames senioren vrije slag OW klassement, dit omdat niemand haar nog zou kunnen inhalen. Daarnaast heeft ze dit seizoen bij de senioren maar liefst 25 overwinningen behaald en daarnaast is ze nog drie keer 2de en twee keer 3de geworden. Niet slecht, gezien ze al ruim wat jaartjes binnen de Masterscategorie valt. Haar grootste concurrent was 11 jaar jonger en titelverdediger van het klassement. Zij had de titel namelijk vorig jaar gewonnen. De nummer 3 van dit jaar, was maar liefst 15 jaar jonger dan Jenny. Het is vrijwel voor 99% zeker dat ze daarmee de oudste klassement-winnaar is (een definitief antwoord van KNZB komt binnenkort).

Sinds 1948 reikt de KNZB een prijs uit voor het “Dames senioren vrije slag OW Klassement”. In 2020 en 2021 zijn er geen prijzen uitgereikt i.v.m. Corona. Jenny is één van de 37 winnaressen van het Nederlands Dames senioren vrije slag OW Klassement. In de afgelopen 75 jaar zijn er namelijk zwemsters geweest die deze prijs vaker gewonnen hebben. Ze is zeer trots op deze Nederlandse titel aangezien deze vrij lastig te behalen is.

Winnares Nederlands Dames Masters 35+ vrije slag OW Klassement

Jenny was de beste overall dame binnen de Dames Masters categorie. In de categorie 35+ Dames staat ze op de 1ste plaats in het klassement met maar liefst vijf overwinningen.

Bij de Masters moet je gedurende het seizoen vier losse 1km zwemmen. Op basis van de snelste vier tijden wordt een gemiddelde tijd per kilometer berekend. Wie het snelste gemiddelde heeft, wint. Met een gemiddelde tijd van 12:43:18 was Jenny de snelste bij de dames en bijna ook de snelste bij de heren. Alleen de Masters-winnaar van de heren categorie 20+ had op de 1km een net een iets snellere gemiddelde tijd.

Daarnaast waren er twee (inter)nationale toernooien met de toppers van Nederland en België. Tijdens de Open Belgische Open Water Kampioenschappen zwom ze de 10km in een tijd van 2:13:37 en finishte als 1ste. Bij de Masters was ze op de 1km overall de snelste en zwom ze een baanrecord in de categorie Dames Masters 35+! Ze zwom een tijd van 12:51 en verbeterde daarmee het baanrecord met maar liefst 45 seconden.

Tijdens de Open Water Nederlandse kampioenschappen op 8 september werd Jenny 2de op de 10km (2:21:40:72). Op de Belgische kampioenschappen had ze van de nummer één gewonnen, maar deze keer is dat helaas niet gelukt. Het weekend ervoor in Zeeland had ze door een botsing met de snelste heer een hersenschudding, wat scheve nek- en rugwervels en nog wat andere pijntjes opgelopen waarvan ze nog niet hersteld was. Het was dus zelfs de vraag of het wel ging lukken om de 10km uit te zwemmen. Ze is tevreden met het voltooien van de afstand, maar is ervan overtuigd dat er qua tijd meer in gezeten had en dat ze hoogstwaarschijnlijk bij volledige fitheid ook meer strijd had kunnen leveren voor de Nederlandse titel. Maar helaas!

De volgende ochtend werd meteen de 5km gezwommen en ook hier was het afwachten wat er nog in zat en of het haalbaar was. Uiteindelijk is ze daar op de 3de plaats gefinisht en daarmee derde van Nederland geworden, maar ook hier had er meer ingezeten als ze die botsing niet had gehad.


Report on OW season Jenny Schouten

Winner of the Dutch Women’s senior freestyle OW Ranking

During the season, individual races are swum with distances ranging from 1km to 10km. To swim the Dutch Ladies senior freestyle OW Ranking, you have to swim 30km in the seniors to get a full ranking. Jenny Schouten swam a staggering 102km for her senior classification, so an ample number of extra kilometres.

On 3 September, it was official that she was the winner of the Dutch Women’s senior freestyle OW ranking, this because no one would be able to overtake her. In addition, she has won no less than 25 victories in the seniors this season, and she has also come second three times and third twice. Not bad considering she has been within the Masters category for a good few years now. Her biggest competitor was 11 years younger and defending champion of the ranking. In fact, she had won the title last year. This year’s number 3 was not less than 15 years younger than Jenny. It is almost 99% certain that this makes her the oldest ranking winner (a definitive answer from KNZB is coming soon).

Since 1948, the KNZB has awarded a prize for the “Women’s senior freestyle OW Classification”. No prizes were awarded in 2020 and 2021 due to Corona. Jenny is one of 37 winners of the Dutch Women’s senior freestyle OW Ranking. In fact, over the past 75 years, there have been swimmers who have won this award more often. She is very proud of this Dutch title as it is quite difficult to achieve.

Winner of the Dutch Women’s Masters 35+ freestyle OW Ranking

Jenny was the best overall lady within the Ladies Masters category. In the 35+ Ladies category, she is 1st in the standings with no less than five wins.

In the Masters, you have to swim four separate 1km during the season. Based on the fastest four times, an average time per kilometre is calculated. Whoever has the fastest average wins. With an average time of 12:43:18, she was the fastest among the women and almost also the fastest among the men. Only the Masters winner of the men’s 20+ category had a slightly faster average time on the 1km.

There were also two (inter)national tournaments with the top teams from the Netherlands and Belgium. At the Belgian Open Water Championships, she swam the 10km in a time of 2:13:37 and finished 1st. At the Masters, she was the fastest on the 1km overall and swam a course record in the Women’s Masters 35+ category! She swam the distance in 12:51, improving the course record by no less than 45 seconds.

At the Open Water Dutch Championships on 8 September, Jenny came 2nd in the 10km (2:21:40:72). At the Belgian championships, she had won from the number one, but unfortunately failed to do so this time. The previous weekend in Zeeland, a collision with the fastest gentleman had left her with a concussion, some crooked neck and back vertebrae and some other aches and pains from which she had not yet recovered. So it was even questionable whether she was going to manage to swim out the 10km. She is satisfied with the completion of the distance, but is convinced that she could have done more in terms of time and that, with full fitness, she probably could have fought for the Dutch title. But alas!

The next morning the 5km was swum immediately and here too it was a matter of waiting to see what was still in it and whether it was achievable. In the end, she finished in 3rd place and thus third in the Netherlands, but even here she could have done more had she not had the collision.