Ledenstop: vanwege de Coronamaatregelen geldt er vanaf 1-6-2020 een (tijdelijke) ledenstop

Heb je besloten om lid te worden? Dat kan door het invullen van onderstaand formulier. Het formulier wordt doorgezonden aan het secretariaat en aan de penningmeester. Zij zullen binnen enkele dagen jouw registratie verzorgen en – indien nodig – een toegangspasje voor het zwembad (Geusseltbad) voor je aanvragen. Het pasje ligt dan na enkele dagen klaar bij de balie van het zwembad. 

Welke lidmaatschappen bieden wij?

  • Onbeperkt: € 24,00 per maand 
  • 2 x per week Maastricht + 1 x buiten Maastricht voor > 18 jaar: € 19,00 per maand
  • 2 x per week Maastricht + 1 x buiten Maastricht voor < 18 jaar: € 16,00 per maand
  • 2 x per week Gulpen + 1 x buiten Gulpen voor > 18 jaar: € 19,00 per maand
  • 2 x per week Gulpen + 1 x buiten Gulpen voor < 18 jaar: € 16,00 per maand
  • 1 x per week Valkenburg + 2 x buiten Valkenburg: € 19,00 per maand
  • 1 x per week Maastricht of Gulpen Trimzwemmen: € 16,00 per maand *

* Trimzwemmen is slechts mogelijk voor een klein selectief groepje zwemmers van de “oudste generatie”. Het betreft derhalve geen Masters lidmaatschap voor 1x per week. Voor meer info, neem contact op met het secretariaat.

Additionele kosten:

De inschrijfkosten bedragen € 35,00 en worden eenmalig in rekening gebracht. Bij herinschrijving is dat € 15,00.

De KNZB brengt jaarlijks per lid de bondscontributie aan MZ&PC in rekening. Prijspeil 2020 is € 16,65. Deze berekent MZ&PC door aan haar leden. Jaarlijks wordt deze bijdrage in januari geïncasseerd bij de leden.

De kosten voor het toegangspasje van het Geusseltbad bedraagt € 5,00

MZ&PC werkt met maandelijkse automatische Incasso.

De opzegtermijn is 1 maand (bij opzegging tegen het einde van de maand). We rekenen 1 maand vanaf de eerste van de volgende maand na je opzegging. (dus opzeggen op 15 maart betekent einde lidmaatschap per 1 mei). Opzeggen alleen geldig via !

Door het insturen van onderstaande formulier geef je, als lid van MZ&PC, toestemming aan MZ&PC om doorlopende incasso-opdrachten (contributie) te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. De contributie wordt maandelijks geïncasseerd en daarvoor biedt de vereniging met uitzondering van de 6 weken zomervakantie, 1 week kerstvakantie en enkele feestdagen het op deze website beschreven trainingsprogramma. Ter overbrugging wordt in de zomer het zomerzwemmen georganiseerd dat toegankelijk is voor alle (zwem)verenigingen in Maastricht e.o. Leden van MZ&PC kunnen hieraan gratis deelnemen, externen betalen een kleine vergoeding

Geeft u een minderjarig lid op, download dan deze overeenkomst, vul ze in, print ze uit, onder teken ze en stuur dit document naar het secretariaat: Einsteinstraat 48, 6227 BZ Maastricht.

Laat ons weten of je al eens lid was, of dat je met Start to Swim wil beginnen. Andere vragen danwel opmerkingen kun je hieronder invullen.

Als je ook wil deelnemen aan wedstrijden dan heb je een startvergunning nodig. Dit kost € 35,- per jaar.
Startvergunning (verplicht):
JaNee

Automatische incasso SEPA
Naam incassant: MZ&PC
Adres incassant: Postbus 1153
Postcode incassant: 6201 BD
Woonplaats incassant: Maastricht (NL)
Incassant ID: NL49zzz402030510000
Kenmerk: ContributieDoor het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan MZ&PC om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank.