Wikipedia : Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Wel kan er gezegd worden dat vrijwilligerswerk vier componenten bevat, zijnde:

  • het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,
  • zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),
  • in georganiseerd verband,
  • met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel.

Ook MZ&PC kan niet functioneren zonder vrijwilligers, denk aan jullie trainers, de Swimmeet, ondersteuning bij wedstrijden, organiseren van evenementen en natuurlijk bestuursfuncties.
Graag willen we leden en ouders van jeugdleden oproepen om zich als vrijwilliger aan te melden bij zodat wij een lijst van vrijwilligers kunnen aanleggen. Iedereen kan wel ergens een steentje bijdragen!
Voor vragen en specifieke functies kunnen jullie natuurlijk ook contact met ons opnemen.


Wikipedia: Volunteering has no unambiguous definition. What you can say is that volunteering contains the following aspects:

  • All the activities are done on a voluntary basis,
  • without financial compensation,
  • in an organized context,
  • with a community directed purpose and in the service of others, either being
  • individuals groups or the community as a whole.

Also MZ&PC can’t function without volunteers, such as your trainers, the Swimmeet, support during competitions, organizing events and of course board positions.
We would like to call on the parents of our youth members to sign up as a volunteer at in order to compose a list of volunteers. Everyone can contribute to something!
Of course you can contact us for questions and specific functions.