Onder clubkleding verstaan we een korte broek en T-shirt met logo van MZ&PC Maastricht. Alle wedstrijd zwemmende leden krijgen van de club deze clubkleding in bruikleen. Blijkt de kleding te klein, meld je bij de kledingcommissie  (), zodat zij jouw clubkleding kunnen omruilen (tot één week vóór de wedstrijd).

Tijdens wedstrijden en medaille-uitreikingen is een zwemmer verplicht om clubkleding te dragen.

‘Nieuwe’ leden kunnen zich melden bij de kledingcommissie (via mail of spreek ons persoonlijk aan in het zwembad) voor een clubbadmuts, indien je nog geen hebt ontvangen.


By clubwear we mean shorts and T-shirt with MZ&PC Maastricht logo. All competitive swimming members are given these club clothes on loan from the club. If the clothes turn out to be too small, report to the clothing committee (), so that they can exchange your club clothes (up to one week before the match).

During competitions and medal ceremonies, swimmers are required to wear club clothes.

‘New’ members can apply to the clothing committee (via email or speak to us in person at the pool) for a club swimming cap, if you have not already received one.