Onder clubkleding verstaan we een korte broek en t-shirt met logo van MZ&PC Maastricht. Alle jeugdleden krijgen van de club deze clubkleding in bruikleen. Blijkt de kleding te klein, meld je bij de kledingcommissie (), zodat zij jouw clubkleding kunnen omruilen.

Tijdens wedstrijden en medaille uitreikingen is een zwemmer verplicht om clubkleding te dragen.
Masters die wedstrijd zwemmen, kunnen zich ook melden bij de kledingcommissie voor onze clubkleding.

‘Nieuwe’ leden kunnen zich melden bij de kledingcommissie of Sandra Godding-Dackus voor een club badmuts, indien ze nog geen hebben ontvangen.


By club clothing we mean shorts and a polo shirt with the MZ&PC Maastricht logo. All youth members receive this club clothing on loan from the club. If the clothing turns out to be too small, report to the clothing committee (), so that they can exchange your club clothing.

During competitions and medal ceremonies, a swimmer is required to wear club clothing.

Masters who compete in swimming can also report to the clothing committee for our club clothing.

‘New’ members can report tot the clothing committee or Sandra Godding-Dackus for a club swimming cap, if you have not yet received one.