Agenda activiteiten en wedstrijden 2024


Wedstrijd

Activiteit

Opmerking

Zondag 28 januari

Zwemcompetitie

deel 3

NederweertAswoensdag14 februari

Hieringe Biete

na de training (vanaf 21.00 uur)

Iedereen is uitgenodigd  Plaats: Geusseltcafé


Calendar of activities and competitions 2024


Competition

Activity

Comment

Sunday 28 January

Zwemcompetitie

deel 3

NederweertWednesday 14 February

Hieringe Biete drinks 

after training (from 21.00 pm)

Everyone is invited for a drink in Geusseltcafé.