Historisch overzicht MZ&PC

De Maastrichtse Zwem- en Poloclub (MZ&PC) is in 1932 ontstaan als sportafdeling van de Maastrichtse Reddings Brigade. Deze sportafdeling stond onder leiding van de heer Charles Herremans, die later de eerste voorzitter van MZ&PC werd.

Op 22 december 1933 werd in de Ridderzaal van de Raadskelder (het tegenwoordige Dinghuis, waar de VVV gevestigd is) de zwem-en polovereniging ten doop gehouden. Ruim een jaar later, op 1 februari 1935, werd na een grondige reorganisatie en herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement in de Victoria-Taverne te Wijck-Maastricht de pas opgerichte MZ&PC weer ontbonden en direct erna onder dezelfde naam en onder voorzitterschap van de heer ir.H.C.A. Kortlandt weer opgericht.

Sportfondsenbad

Sportfondsenbad

Zwom je voorheen nog in het ‘badhuis’ aan de Wilhelminasingel, op 4 augustus 1934 werd op diezelfde plaats het open bad van het eerste Limburgse Sportfondsenbad geopend. Een jaar later was dit bad voltooid en bezat Maastricht het eerste overdekte zwembad. Tot de sluiting van dit bad in 1976 heeft MZ&PC hier al haar plaatselijke activiteiten ontplooid. In de tweede helft van 1976 verhuisde de club naar het in 1973 geopende fonkelnieuwe zwembad ‘De Dousberg’ in het noord-westen van de stad. Hierdoor kregen we ook de beschikking over een 50-meter zwembad.

Wedstrijden

Ook ‘grote’ wedstrijden organiseren was voor de jonge Maastrichtse club geen probleem. Op 22 augustus 1934 waren hier te gast de Club de Natacio Barcelona en het Y uit Amsterdam en in 1935 Cercle de Bain Crétry uit Luik en Royal Verviers Natation. Op 8 december van dat jaar speelde in het Sportfondsenbad het Nederlandse waterpolo-zevental een wedstrijd tegen Duitsland. Op 16 februari 1936 was er een internationaal polotoernooi met de Kikvorsen (officieel Nederlandse waterpoloploeg), Les Dauphins van Brussel en de Aachener Schwimmverein ’06 uit Aken.

Ook Rie Mastenbroek, Tini Wagner, Jopie Waalberg en Co Eyckenbroek, allen bekende olympische zwemsters, namen deel aan wedstrijden van MZ&PC.

Bij de aanvang van de wedstrijden in 1945 kwam MZ&PC weer springlevend terug. Met 4 poloploegen (3 heren en 1 dames) werd deelgenomen aan de polocompetitie. In dat zelfde jaar had de stad Maastricht een stedenverbond met het Engelse Woolwich. Ook MZ&PC zou ‘wat’ organiseren om geld in de kas van dit ‘Woolwichcomité’ te krijgen en dat ‘wat’ werd een lange-afstand-zwemwedstrijd van 2 kilometer in het kanaal (in Maastricht). {Een idee voor het masterzwemmen van het huidige MZ&PC? – WB}

De eerste naoorlogse landenwedstrijd Nederland-W.Duitsland vond ook in Maastricht plaats en werd door MZ&PC georganiseerd in het zwembad Jekerdal.

Het Buitenland

Het buitenland heeft, zeker tot de jaren ’70, heel erg aan MZ&PC getrokken. Vooral tijdens de zomermaanden was de club haast wekelijks in het buitenland om deel te nemen aan wedstrijden en werd de afdeling figuurzwemmen vaak gevraagd om bij de opening van zwembaden een demonstratie te geven.

Van 1946 tot 1956 was MZ&PC iedere 15e augustus eregast in Namur (België) waar de drie kilometer in de Maas vele deelnemers trok. Het was steeds een geweldige happening , een evenement dat door niemand ooit is geëvenaard. {Een idee voor het masterzwemmen van het huidige MZ&PC? – WB}

In 1951 ging MZ&PC met een ploeg van 50 deelnemers naar de club Thallwil in het Zwitserse Zürich. Het was de eerste keer dat de afdelingen wedstrijdzwemmen, polo en figuurzwemmen samen 10 dagen op reis gingen. Het werd een onvergetelijke reis, want in die tijd was het reizen nog niet zo vanzelfsprekend.

Prestatief zwemmen

Vanaf de tweede helft van de 50’er jaren kwam het presteren steeds meer op de voorgrond te staan. Steeds meer zwem- en poloploegen deden mee aan de diverse Bonds- en Kringwedstrijden.

In 1989 eindigde de wedstrijdploeg in de hoogste afdeling van de zwemcompetitie op de 7e plaats. Een resultaat om trots op te zijn. Ook individueel zijn de prestaties goed te noemen. Naast de uitverkiezingen van meerdere jongens en meisjes in de Nederlandse zwemploeg, zijn meer dan de helft van alle Limburgse zwemrecords in MZ&PC –handen.

Met de poloploegen gaat het ook al goed, al spelen ze niet in de hoogste bondsklasse. De heren speelden toen in de 2e klas en de dames 1e klas van de districtscompetitie.

Figuurzwemmen

Al voor de oorlog (1938) was MZ&PC actief met figuurzwemmen.
Dit was het maken van drijffiguren door meerdere meisjes in het water. Door de jaren heen heeft de club hierin een grote perfectie bereikt. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze groep soms figuren in het water vormden van 24 tot 36 meisjes.

Het figuurzwemmen is vele jaren geleden kunstzwemmen geworden, waarbij alle figuren en bewegingen in reglementen zijn vastgelegd.

MZ&PC valt uit elkaar

Vóór 1999 was waterpolo in Maastricht een afdeling van MZ&PC. Door bestuurlijke en financiële problemen kon MZ&PC geen waterpolo meer bieden. Een aantal fanatieke waterpoloërs zijn uit de vereniging gestapt en hebben zelf een waterpolovereniging opgericht. Sinds 1999 bestaat Waterproof, op dit moment de enige waterpolovereniging in Maastricht. De vereniging heeft inmiddels zo’n 50 leden. Het heeft een jeugdafdeling die regelmatig een toernooi speelt, een dames- en herenteam.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2011 besluit MZ&PC per 1 juli 2012 te stoppen met wedstrijdzwemmen.

De gemeente Maastricht heeft besloten om de zwembaden “De Dousberg” (trainingsbad MZ&PC) en “Heer” (trainingsbad ZV Kimbria) te sluiten. Ook gaat het zorgbad in Vijverdal dicht. In 2012 komt één zwembad voor heel Maastricht: het Geusseltbad. Dit zal bestaan uit 5 baden waar alle zwemverenigingen hun onderkomen vinden. Er komt een buiten-, een recreatie-, een combi-, een wedstrijd- en een zorgbad. Door deze nieuwe situatie komt er samenwerking met andere zwemverenigingen. Vanaf het seizoen augustus 2011 tot juli 2012 trainen de wedstrijdploegen van ZV Kimbria en MZ&PC gezamenlijk. De zwemmers mogen zelf bepalen of zij in Heer of in de Dousberg trainen. Als het nieuwe zwembad in gebruik wordt genomen wordt, zal MZ&PC zich uitsluitend richten op het masterzwemmen en ZV Kimbria op het wedstrijdzwemmen.

Masters

Vanaf 1 september 2012 is MZ&PC een mastervereniging. Dat betekent langebaan zwemmen voor alle leeftijden en alle niveaus. Op het ogenblik zijn er 90 leden en kan MZ&PC zich goed handhaven.

Verhuizing 13 april 2013

Na 40 jaar Dousberg (opening 23 november 1973) verhuisde MZ&PC naar het Geusseltbad aan de andere kant van Maastricht: Van West naar Oost! Dit was tevens het officiële begin van MZ&PC / Masters. Banen zwemmen voor zwemmers ouder dan 25 jaar op alle niveaus (van kampioenen tot liefhebbers) onder begeleiding van professionele trainers.

Eerste training in het Geusseltbad

Op maandag 15 april van 20.30 – 21.30 uur was de eerste training van MZ&PC / Masters in het wedstrijdbad van het Geusseltbad. Vervolgens op woensdag 17 april van 20.00 – 21.00 uur (wedstrijdbad) en zaterdag van 07.30 – 08.30 uur (Combibad). De eerste weken waren bestemd als testfase en daarna kreeg elk lid een toegangspasje. Vanaf zondag 18 augustus 2013 van 09.00 -10.00 uur (wedstrijdbad) kwam er nog een uur bij.

Financiële overgang

De overgang van Dousberg naar het Geusseltbad was niet alleen een sportieve en situationele verandering, maar ook een financiële verandering. De kosten stegen met dik 120%. De uurtarieven stegen n.l. van € 43,- naar € 110,- (en meer). Ons verzoek aan de gemeente Maastricht voor een ‘ingroeiscenario’, het anticiperen op de hogere tarieven, werd in de vergadering van de gemeenteraad afgewezen. Dat had uiteraard consequenties voor de hoogte van de contributie.